วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รายละเอียดการจัดสร้าง พระสิงห์หนึ่งหล่อโบราณ ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ ม่อนปู่อิ่น
เจตนาของการสร้างพระสิงห์หล่อโบราณ ครูบาตั๋น ปัญโญ ครั้งนี้เป็นความต้องการของหลวงปู่ครูบาตั๋นที่ต้องการสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม แทนที่กุฏิไม้หลังเก่าซึ่งมีคนมารับเป็นเจ้าภาพแล้ว และได้รื้อถอนกุฏิหลังเก่าของหลวงปู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ยอมมาทำตามที่รับปากไว้ ทางคณะศรัทธารวมถึงศิษย์ยานุศิษย์ รวมทั้ง ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และ พัฒนาการอำเภอ คุณ อดุลย์ ได้หารือกันและจัดสร้างพระสิงห์หล่อโบราณขึ้น จำนวน 199 องค์ พอถึงวันหล่อพระวันที่ 5 ธันวาคม ปรากฏว่ายอดจองเต็ม ก่อนหลวงปู่จะออกมาเททองอีกครับ และ ในงานหล่อพระสิงห์( หล่อโบราณ ) ได้เกิดเหตุน่าอัศจรรย์เกิดขึ้น ก่อนหลวงปู่จะสวดชยันโต เพื่อทำการหล่อพระสิงห์ ปรากฏว่าจู่ๆฟ้าที่ดูคลื้มๆ กลับเปลี่ยนเป็นแสงแดดจ้าและได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น เป็นที่กล่าวขานกันในบรรดาผู้คนที่ไปร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างมากครับ และพระชุดนี้ได้ทำการตอกโค๊ท ไว้ที่ด้านหลังพระและหมายเลขไว้ที่ใต้ฐานของพระ และได้มีการทำลายบล็อกและแม่พิมพ์ ต่อหน้าหลวงปู่และสักขีพยานจำนวนมากหลังจากที่หล่อพระเสร็จในวันที่ 5 ธันวาคมแล้ว และให้หลวงปู่อธิฐานจิตปลุกเสกอีกรอบในวันที่ 9 ธันวาคม ได้พระสิงห์หล่อโบราณจำนวนทั้งหมดจำนวน 199 องค์ พระสิงห์แบบไม่ตัดช่อแจกกรรมการที่มาช่วยงานจำนวน 45 องค์ และพระสิงห์หน้าตัก 5 นิ้ว 5 องค์ พระสิงห์หน้าตัก 9 นิ้วอีก 2 องค์ ( พระสิงห์ 5 , 9 นิ้วช่างหล่อแถมให้และได้มอบให้แก่พระพบ สังวโร พระเลขาหลวงปู่ตั๋นไว้ ) โดยพระพบ สังวโร ได้นำพระสิงห์หน้าตัก 9 นิ้ว ไว้ที่สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น 1 องค์ และอีกองค์ได้เอาไปไว้ที่วัดศรีแดนเมือง และปัจจัยทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งหมดก็จะนำมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโดยทันที ขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาเช่าพระสิงห์หล่อโบราณทุกๆท่าน และผู้ที่ร่วมบุญนี้ทุกๆคน ขอให้บารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทอง มาเป็นชนวนหล่อพระสิงห์หล่อโบราณในครั้งนี้ และบารมีธรรมของหลวงปู่ครูบาตั๋น จงปกปัก รักษาท่าน ให้โชคดี มีชัย ทำมาค้าขึ้น แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง ขอให้บุญนี้ส่งคืนไปถึงท่าน ร้อยเท่าพันเท่า และมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปอีกเทอญรายนามแผ่นจารอธิฐานจิตครูบาอาจารย์ที่นำมาหล่อ พระสิงห์หล่อโบราณ ครูบาตั๋น ปัญโญ
1. แผ่นจาร ครูบาตั๋น ปัญโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น


2. แผ่นจาร ครูบาดวงดี ยติโก วัดวุฑฒิราษฏร์ (บ้านฟ่อน)


3. แผ่นจาร ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล วัดศรีสว่าง (วัวลาย)


4. แผ่นจาร พระธรรมสิทธาจารย์ ( ครูบาทอง สิริมังคโล ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง


5. แผ่นจาร พระครูพินิจสารธรรม ( ครูบาพรรณ ) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม


6. แผ่นจาร พระครูประจักษ์ธรรมวราภรณ์ ( ครูบาข่าย ) วัดหมูเปิ้ง


7. แผ่นจาร พระครูบวรสุขบท ( ครูบาสุข ) วัดป่าซางน้อย


8. แผ่นจาร พระครูถาวรศีลพรต ( ครูบาอินถา ) วัดอินทราพิบูลย์ ( หนองไคร้ )


9. แผ่นจาร พระครูสังวราภิมณฑ์ ( ครูบาคำ สังวโร) วัดศรีดอนตัน


10. แผ่นจาร พระเทพวิสุทธิคุณ วัดบุพผาราม


11. แผ่นจาร ครูบาสิงห์แก้ว อัตถกาโม วัดปางกอง


12. แผ่นจาร พระครูพิมลธรรมรัตน์ ( ครูบาตั๋น เตชธัมโม ) วัดย่าพาย


13. แผ่นจาร พระครูวิจิตวรวัฒน์ ( ครูบาลือ ) วัดห้วยแก้ว


14. แผ่นจาร พระครูถาวรธรรมวัตร ( ครูบายืน ) วัดสบล้อง


15. แผ่นจาร พระครูโพธิโสภณ ( ครูบาศรีวัย ) วัดหนองเงือก


16. แผ่นจาร พระครูมงคลพิบูลย์ (ครูบาบุดดา) วัดหนองบัวคำ


17. แผ่นจาร พระครูโสภณสารคุณ ( ครูบามา ) วัดศิริชัยนิมิต ( กิ่วแลป่าเป้า )


18. แผ่นจาร พระครูปัญญาวราภรณ์ ( ครูบาแก้ว ) วัดศรีชุม


19. แผ่นจาร พระครูประภากรพิสุทธิ์ ( ครูบาปั๋น ปัญโญ ) วัดป่าแดด


20. แผ่นจาร พระครูธรรมโกศล ( ครูบาอินเหลา ) วัดร้องวัวแดง


21. แผ่นจาร พระครูพิพิธปุญญาภิรัต ( ครูบาอินตา กตปุญโญ ) วัดศาลา


22. แผ่นจาร พระครูอรรถกิจจาทร ( ครูบาอุ่น อัตถกาโม ) วัดโรงวัว


23. แผ่นจาร พระราชพุทธิมงคล ( หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร ) วัดโรงธรรมสามัคคี


24. แผ่นจาร หลวงปู่สังข์ สังข์กิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ


25. แผ่นจาร พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก


26. แผ่นจาร พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่


27. แผ่นจาร หลวงปู่บุญจันทร์ จันทสโร วัดถ้ำผาผึ้ง


28. แผ่นหล่อพระ หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด


29. แผ่นอธิฐานจิต พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล


30. แผ่นอธิฐานจิต หลวงปู่เข่ง โฆสธัมโม
31. แผ่นอธิฐานจิต หลวงปู่บัวไข สนัตจิตโต วัดสันติสังฆาราม


32 . แผ่นอธิฐานจิต หลวงปู่จันทร์เรียน


33. แผ่นอธิฐานจิต หลวงปู่ท่อน ญาณวโร วัดศรีอภัยวัน


34. แผ่นจาร หลวงปู่มหาสนั่น พุทธปัญโญ วัดป่าเวฬุวัน


35. แผ่นจาร ท่านเจ้าคุณชินวงษ์ศาจารย์ วัดป่าเวฬุวัน


36. แผ่นจาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม


37. แผ่นจาร หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์


38. แผ่นจาร หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล


39. แผ่นจาร หลวงปู่คำดี ปัญญาภาโส วัดป่าสุทธาวาส


40. แผ่นจาร หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปัญญาปทาราม


41. แผ่นจาร หลวงพ่อกวง วัดป่านาบุญ


42. ชนวนหล่อรูปหล่อ หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง


43. ชนวนน้ำมนต์ผ่านการทำน้ำมนต์จากครูบาอาจารย์หลายรูป


44. ชนวนหลวงพ่อเงิน รุ่นฟ้าคำรณ วัดบางคลาน


45. ชนวนพระเก่า ของคุณ จรูญ สุจริตกุล


46. แผ่นอธิฐานจิต หลวงปู่เหรียญ วรลาโก


47. แผ่นหลังล็อคเก็ตรุ่นแรกสี่เหลี่ยม ครูบาตั๋น ปัญโญ ที่เหลือหลัง เงิน นวะ ทองแดง


48. ชนวนหล่อพระ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่


49. ชนวนหล่อพระหลวงพ่อโสธร


50. พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล


51. พระกริ่งน้ำมนต์หลวงพ่อเกษม เขมโก


52. เหรียญหลวงปู่แหวน วัดเจดีย์หลวง


53. พระปรกหลวงปู่คำพัน โฆสโก


54. เป้ง,กระดิ่งเก่า,เชิงเทียนบูชาพระเก่าของวัด


55. ตะกรุดลูกสมอครูบาสิทธิ อภิวัณโณ วัดปางต้นเดื่อ


56. เหรียญคณาจารย์อีกหลายสำนัก
รวบรวมชนวนแผ่นจารแผ่นอธิฐานจิตทั้งหมดโดย1. พระพบ สังวโร


2. คุณ ศิริชัย ไลศิริพันธุ์


3. คุณ ธนวัฒน์ ธนทิภากรสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่ได้บริจาคชนวนมาหล่อพระสิงห์หล่อโบราณครูบาตั๋นทุกๆท่าน และขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกๆท่านครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ